Věstník NBÚ

Věstník NBÚ

Věstník je publikací určenou veřejnosti obsahující řadu důležitých informací z oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

Věstník informuje o řadě zásadních opatření, které přijal Národní bezpečnostní úřad, včetně komentářů a stanovisek k novým právním předpisům v uvedených oblastech.

Věstník vychází 2× ročně v celkovém rozsahu přibližně 300 stran.

Vydavatelem Věstníku je Národní bezpečnostní úřad – podrobnosti lze nalézt na stránkách Národního bezpečnostního úřadu

 

Tiskárna MV přijímá a vyřizuje objednávky tohoto časopisu.

Objednavka

Podrobnosti k objednání