časopis Sborník archivních prací

Sborník archivních prací

Sborník archivních prací je ústřední vědeckou archivní revue založenou v roce 1951 pro rozsáhlé studie, často monografického charakteru, z oblasti archivnictví, archivistiky, nauky o písemných pramenech, širokého souboru tzv. pomocných věd historických (zvl. diplomatiky, paleografie, chronologie, heraldiky, sfragistiky a dalších), dějin správy a knihovědy. Přináší edice pramenů k významným událostem a osobnostem českých dějin. Rovněž otiskuje obsáhlé souhrnné recenze o základních evropských dílech oboru.

Sborník vychází 2× ročně v celkovém rozsahu přibližně 600–700 stran. Je recenzovaným časopisem od roku svého vzniku.SAP 02

Vydavatelem Sborníku archivních prací je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR – podrobnosti lze nalézt na stránkách MV ČR

Tiskárna MV přijímá a vyřizuje objednávky tohoto časopisu.

Objednavka

Podrobnosti k objednání