časopis Policista

Policista

Časopis policista je koncipován jako odborně poučné a zábavné periodikum, které každý měsíc přináší články s kriminální tématikou – kriminalistické kauzy.

Pravidelně obsahuje rozsáhlé téma z mediálně známých i méně známých kauz se zajímavými informacemi, uvozené pohledy odborníků.

Informuje veřejnost o stěžejních tématech jimiž se zabývá aktuální policejní praxe. Vybírá případy a témata s ohledem na aktuální růst druhu kriminality nebo nově se objevujícího fenoménu v této oblasti. Nechybí ani části věnované prevenci kriminality, vzdělávání, informacím o policii v zahraničí, informacím z krajů a nahlédnutí do novinek o zbraních.

Policista 01

Časopis vychází 12x ročně v celkovém rozsahu 672 stran

Vydavatelem Policisty je odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR – podrobnosti lze nalézt na stránkách MV ČR

Tiskárna MV přijímá a vyřizuje objednávky tohoto časopisu.

Objednavka

Podrobnosti k objednání