Kriminalistika (časopis)

Kriminalistika

Odborný časopis existuje nepřetržitě již přes čtyřicet let a získal si dobré renomé v domácím i zahraničním odborném prostředí.

Kriminalistika je recenzovaným odborným časopisem, vychází 4× ročně v celkovém rozsahu 320 stran.

Přinášíme zásadní články ze všech oborů kriminalistiky, trestního práva, kriminologie, policejní praxe, soudního lékařství, soudní psychiatrie a psychologie, sexuologie a ostatních příbuzných oborů.

Časopis je zařazený v seznamu recenzovaných vědeckých časopisů, vedených pod Radou vlády ČR pro vědu a výzkum.

 

Vydavatelem Kriminalistiky je odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR – podrobnosti lze nalézt na stránkách MV ČR

Tiskárna MV přijímá a vyřizuje objednávky tohoto časopisu.
Kriminalistika 01

Objednavka

Podrobnosti k objednani