Bulletin NPC

Bulletin Národní Protidrogové Centrály

Bulletin NPC je čtvrtletníkem, určeným pro odbornou veřejnost, zejména pro policisty, státní zástupce, soudce, učitele a pracovníky na úseku prevence proti drogám.

Cílem tohoto bulletinu je informovat odbornou veřejnost o všech nejnovějších aspektech a vývojových tendencích v oblasti drogové kriminality, sjednocovat postup orgánů policie ve vyhledávání a odhalování nedovolené výroby, vývozu, dovozu, převozu, šíření a obchodu s OPL, publikovat nejzajímavější uzavřené případy na území České republiky i v zahraničí s poučeními z toho plynoucími.

Bulletin NPC 02

Bulletin je recenzovaným odborným časopisem, vychází 4× ročně v celkovém rozsahu přibližně 192 stran.

Vydavatelem Bulletinu je Policie České republiky Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování – podrobnosti lze nalézt na stránkách Policie ČR

 

Tiskárna MV přijímá a vyřizuje objednávky tohoto časopisu.

Objednavka

Podrobnosti k objednani