Archivní časopis

Archivní časopis

Odborná ústřední archivní revue se zabývá archivní teorií a praxí, aktuálními problémy archivnictví, zásadními směrnicemi, digitálními technologiemi užívanými v archivnictví, fyzickou ochranou archiválií, konzervací a restaurováním atd. Uveřejňuje příspěvky z příbuzných speciálních vědních i praktických oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, klasická i elektronická spisová služba). Součástí časopisu je společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře.

Časopis je určen hlavně odborné archivní a historické veřejnosti, ale i pracovníkům státní správy, spisové služby atd.

Archivní časopis je recenzovaným odborným časopisem, vychází 4× ročně v celkovém rozsahu přibližně 112 stran.

Vydavatelem Archivního časopisu je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (zkráceně archivní správa) – podrobnosti lze nalézt na stránkách MV ČR
Archivní časopis 03

 

Tiskárna MV přijímá a vyřizuje objednávky tohoto časopisu.

Objednavka

Podrobnosti k objednani