Titulní strana

Tiskárna MV sídlem na Praze 4 nabízí i širší veřejnosti služby v tomto rozsahu:
Tisk a kompletní předtiskové zpracování brožur, knih, propagačních letáků, plakátů, prospektů, hospodářských a úředních tiskopisů, vizitek, pohlednic, etiket, kalendářů, výročních zpráv, desek, potisk obálek, programů, pozvánek, střeleckých terčů, učebnic, regionálních novin, časopisů, občasníků a dalších tiskovin za velice příznivé ceny.

Knihařské a dokončovací zpracovaní vazeb, kroužkování, šití, skládání, ražbu titulů zlatým či stříbrným písmem atd.

Digitální tisk a kopírování na velkokapacitních kopírovacích strojích nabízíme i pro zakázky množstevně malých rozsahů (pozvánky na party, letáky, přání, novoročenky, obálky, katalogy, inzerce atd.).

Knihtisk pro výrobu listin zvláštního významu i v kusové výrobě (jmenovací dekrety, osvědčení, diplomy, certifikáty atd.)

Polymerová razítka strojková, rychlá razítka Modico či klasická s dřevenými držátky.

Tiskárna Ministerstva vnitra je státní příspěvková organizace založená Ministerstvem vnitra ČR (dále jen MV) a je tiskárnou, která zajišťuje polygrafickou výrobu, jak pro potřeby resortu MV, tak i pro potřeby ostatních objednatelů.